Aquí teniu un resum dels temes que s’han tractat al darrer plenari, on podeu llegir la nostra tasca com a oposició. Des de IxVI, volem fer una crida per tal que ens digueu la vostra, les vostres necessitats i els temes que voleu que elevem al plenari. També des d’aquest espai vos donam les gràcies a tots aquells que vos heu acostat al nostre grup per ajudar-nos a fer oposició, i convidam als que encara no ho heu fet, que ens doneu una oportunitat de conèixer-nos.

S’aprovaren els pressupostos per al 2017 amb el vot en contra de tota l’oposició. Des de IxVI vàrem trobar a faltar uns pressupostos amb partides més socials, per tal de poder fer front a les desigualtats socials i ajudar als vilafranquers i vilafranqueres més necessitats (gent anciana que viu sola, joves que no tenen feina, aturats de llarga durada, dones en situació de precarietat…).

Es va aprovar per unanimitat la proposta per instar al govern actual de les Illes Balears a netejar i condicionar el torrent, i dur a terme el pla hidrològic aprovat al 2011. IxVI remarca a MÉS que li agradaria que hi hagués més coherència a l’hora d’argumentar les possibles motivacions de les torrentades i la brutícia dels torrents, ja que la conselleria de Medi Ambient negà, el passat mes de febrer, que la brutícia dels torrents fos la causa de les inundacions, i ara quan són oposició a l’Ajuntament, retreuen la manca de neteja. Independents-Esquerra, creu fermament que el discurs ha de ser el mateix tant si som oposició com si som Govern.

Al punt de l’ordre del dia que hi figura informe i al·legacions ZEPA, el PxP en solitari aprovà el contracte d’un pèrit per elaborar un informe d’al·legacions a la ZEPA, a pesar de la proposta d’una moratòria per part de IxVI fins poder escoltar l’opinió d’un tècnic independent. El sr. Batle, llegeix un document (escrit en castellà, per cert) d’al·legacions, del qual no se’ns va informar a la comissió informativa que se celebrà prèviament al plenari. A partir d’aquest moment s’inicia un debat incontrolat entre el govern i l’oposició en el que IxVI demana al sr. Batle, qui ha redactat aquestes al·legacions, a la qual cosa contesta que l’ha redactat ASAJA. IxVI exposa que ens hauríem d’atenir a criteris mediambientals i no polítics, a l’hora de determinar un criteri al voltant d’aquest tema. El PxP considera que si declarar la ZEPA no ha de suposar cap canvi per a l’activitat agrària i de caça: “es pot deixar com està i no fa falta fer comèdia”. IxVI li recorda la necessitat de protegir l’entorn i el territori, i la possibilitat de rebre subvencions per part de la UE.

La moció presentada per MÉS per al co-govern aeroportuari de les Illes Balears va ser aprovada per unanimitat després de que IxVi demanàs no fer polítiques autonomistes, sinó sobiranistes, i no conformar-nos amb la meitat dels beneficis que produeix l’aeroport de Son Sant Joan; és per aquest motiu que demanam que s’incorpori a la moció presentada per Més, en lloc de demanar la co-gestió, demanar la gestió completa, i a més també afegir la gestió dels ports, ja que l’autogestió dels nostres impostos és l’única manera que els nostres doblers quedin a Mallorca, per poder fer-ne un bon ús de cara a donar uns millors serveis als mallorquins i mallorquines.

La proposta de MÉS per a la cessió d’habitatges de SAREB a l’IBAVI amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatges de lloguer es va aprovar per unanimitat. Des de IxVI es va felicitar a MÉS pel seu canvi d’opinió en presentar una iniciativa que el propi IxVi portava al seu programa electoral.

La moció presentada per MÉS on demanava al Govern de Madrid suport al sector agrari davant els mals provocats pels temporals del passat mes de gener, també fou rectificada per IxVI: nosaltres vàrem argumenat que evidentment hi donam suport, però que quan un governa, ha de prendre decisions i no tirar “pilotes fora”. Així demanàrem que s’incorporés a la moció instar al Govern Balear a destinar una partida pressupostària per als pagesos i veïns afectats per les torrentades. S’aprovà per unanimitat.

IxVI lamenta profundament que la moció conjunta presentada per MÉS i IxVI en defensa de la llibertat d’expresió i de rebuig a la condemna del cantant Josep Miquel Arenas “Valtonyc”, no es va aprovar a causa del vot en contra del PxP. El Batle va declarar: ” això és cosa de jutges, nosaltres votarem en contra”. Pensam que la Llei Mordassa atenta contra les llibertats personals i ens du cap a un retrocés en drets democràtics.

Des de IxVI, creiem fermament en les polítiques de gènere, i tenguent present aquesta mirada, presentàrem una moció per dur a terme tallers de salut afectiva sexual a escoles, institut, AMIPA i associacions ciutadanes que hi estiguin interessades; es va aprovar per unanimitat. M. de Lluc Bauzà, en qualitat de portaveu, explicà que existeix evidències que demostren que una correcta educació en aquests temes, redueix les taxes de violència de gènere, VIH, embarassos no desitjats… I va recordar que les illes Balears encapçalen les estadístiques negatives quant a embarassos no desitjats, taxes de VIH, avortaments, i denúncies i dones assassinades per violència de gènere.

També, des d’aquesta mirada feminista del nostre pensament polític, presentàrem la moció sobre la rebaixa del IVA en els productes d’higiene femenina (tampons i compreses) i els bolquers per a infants i adults del 10% al 4% per considerar-los productes de primera necessitat. Aquesta moció fou aprovada per unanimitat.

S’aprovà el canvi d’horari dels plenaris que passaran a ser a les 20:30 del segon dimarts de cada mes senar. Des d’aquest espai, IxVI vos convida a venir als plenaris, per tal de conèixer de primera mà la gestió municipal i la feina que feim des de l’oposició.

Tots els grups varen votar a favor de l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis després que el batle explicàs que una empresa s’havia interessat en posar fibra òptica a Vilafranca.

A l’apartat de precs i preguntes, M. de Lluc Bauzà, en qualitat de portaveu d’Independents-Esquerra (IxVI), demanà:

1- Per què no s’havia fet la donació per part de l’Ajuntament dels 1000 €, acordats al plenari de gener,  a l’associació Memòria de Mallorca per tal d’ajudar en les tasques de recuperació dels cossos i identificació de les persones assassinades durant la Guerra Civil. La resposta del batle va ser “jo vaig posar unes condicions i si no les compleixen no els donaré res”. Al nostre grup, ens sembla una contesta lamentable i una falta de respecte cap a les víctimes del franquisme i les seves famílies. El Batle va dir que exigeix a Memòria Històrica, l’entrega d’un document on es detallin on aniran destinats els 1000 euros aprovats.

Des d’aquí hem de dir que sabem d’altres subvencions que l’Ajuntament de Vilafranca ha concedit, en les quals no s’ha demanat cap justificació de la partida pressupostària.

El grup Independents-Esquerra, a partir d’aquest fets, s’ha posat en contacte amb l’associaciò Memòria de Mallorca, per tal d’informar del que succeí al ple.

També es va demanar quan acabava la garantia de les obres del carrer de darrera el cementeri i si se sabia quan s’arreglarien els desperfectes. El batle va contestar que, a pesar que la garantia acabava al maig, s’esperaria que el terra estàs eixut.

3- I ja per acabar, el nostre grup, Independents-Esquerra, demanà quines intervencions te previstes fer l’Ajuntament per tal de controlar la plaga de la Xylella Fastidiosa, que invadeix la nostra terra. El batle va dir que això era cosa del Govern, i quan li vàrem demanar si havia anat a la reunió informativa que la Conselleria de Medi Ambient havia convocat amb tots els batles va contestar que no l’havian convidat. Quan li diguérem que això havia de constar en acta perquè no podia ser, va dir que “bé, potser amb tants de mails que reb, no ho he vist….”

Grup Municipal Independents per Vilafranca-Esquerra Repúblicana.

18 de març de 2017

Digues la teva!