Entrevistam en Joan Jaume Pastor, president del Grup Excursionista de Vilafranca, que enguany celebra el seu 35è aniversari.  

Com neix el grup excursionista?

El grup excursionista de Vilafranca neix dia 2 de Febrer del 1982. La primera excursió va ser a La Trapa i va sorgir arrel de l’Escola de Mallorquí: en Pere Fons va ser el que va donar empenta a la nostra llengua i a través d’en Toni
“Gorrió”, que va ser un dels primers en tirar endavant amb l’Escola de Mallorquí; i el grup excursionista surt arrel d’una activitat de l’Escola.

Quins fets recordes com a claus?

Jo crec que tots hem après moltíssim, tant del tema de la nostra Serra, el nostre patrimoni. El més important que hem après ha estat a través dels altres grups excursionistes amb qui hem anat contactant i gaudint d’aquest gran patrimoni que tenim com és la Serra de Tramuntana.

Un fet importantíssim per nosaltres és que vàrem ser els pioners en organitzar la primera Arreplegada de grups excursionistes de Mallorca, com a celebració dels 25 anys i que es va fer a Vilafranca. Això va ser un petit repte perquè es tractava de localitzar tots els grups de Mallorca, tant federats com no federats, i això ha suposat una empenta als que després van organitzar les altres arreplegades, que es fan cada dos anys. I que per cert enguany és la cinquena i es fa a Campanet.

 Actualment, estau satisfets amb l’activitat que feis?

Estam satisfets però notam que hi ha hagut un canvi, i no només al nostre grup sinó al 90% de grups de Mallorca. Aquest canvi es deu a que els excursionistes tornam vells, i mos falta que vengui gent jove, fills, amics, pares amb al·lots; perquè sinó arribarà un moment en que aquest patrimoni que hem anat adquirint nosaltres, les sortides que hem fet, estaran en perill. Passam pena perquè arribarà un moment en que si no hi ha un suplent, tot això desapareixerà.

Quines anècdotes recordes d’aquests 35 anys?

Un any que varem organitzar Sa Travessa, i dormíem a Orient; i el nostre cuiner “d’intendència” (riu)  quan érem tots a punt per preparar el sopar, mos varem donar compte que havia deixat el fogó a Vilafranca i havíemde tornar enrere; tanta sort que hi havia un grup que era a mitjan camí i va tornar a cercar-lo i va venir cap a Orient; sinó no haguéssim aguantat el cop!

Una altra entre moltes és que una vegada anant per Sa Serra, vàrem veure un boc i una nina en aquell temps joveneta, va demanar qui era; li varem dir que era el pare de les cabres que hi havia allà, el semental de les cabres; i ella va dir, “idò, el semental del poble qui és, el batle o el capellà?”

A nivell institucional, quines mancances trobes que teniu com a entitat? Quines traves vos trobau?

El tema sempre és el mateix, molta paperassa. Nosaltres estam donats d’alta, amb assegurança però el tema és que avui en dia hi ha massa papers a fer i de vegades no hi ha temps i no tenim gent que pugui dedicar-s’hi; tema federacions, etc. De cada vegada hi ha més “pegues per anar a Sa Serra”. A la vegada és important que n’hi hagi, ja que si no hi ha una selecció d’“excursionistes” arribarà un moment en que Sa Serra mos la carregarem. La gent que va a Sa Serra hauria d’estar conscienciada d’anar-hi.

Des de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Natural de la UNESCO, s’ha anat limitant l’accés?

De cada vegada n’hi ha més degut a que hi ha molts terrenys que són privats, i ara aquests propietaris van tancant aquestes finques on mos pensàvem un temps que eren de tots. Clar, tothom anava on estava obert i realment no era així. Crec que es tracta de seleccionar el que és teu o meu i el que és de tots,
 consider que tots hi hem de tenir accés. Hem de respectar allò que no és nostre; nosaltres demanam molts permisos i mai ens han dit que no.

 Quin és el funcionament del Grup Excursionista, com vos organitzau?

Feim una o dues reunions a final d’any, amb un sopar, com se suposa! Amb una llangonissa damunt el caliu! I a partir d’aquí ja surten trenta, o quaranta excursions i a partir d’aquí anam triant, fins a quedar un màxim de 20 excursions anuals. Generalment el que proposa l’excursió és el que s’encarrega de guiar-la.

I si ara algú dels lectors vol participar, on pot trobar la informació?

La podrà trobar a l’Estanc, també tothom sap qui som que anam d’excursió, demanant-nos-ho, els donarem un programa. El tema més complicat és que la gent que ve hauria d’estar federada; per això el millor és provar i si després de mig any t’agrada ja et federes i vas més segur. Sempre aconsellam queestiguin federats, però si a les primeres no sempre els feim un “sermonet” perquè sapiguen on van i perquè coneguin les condicions de cada excursió.

 Com vos plantejau el futur del Grup Excursionista?

No mos ho plantejam molt il·luminat, donat el problema que parlàvem abans, que no hi ha gent jove que entri als grups. Es van creant nous grups però tots solen ser de jubilats, per tant seguim amb el mateix problema. Esports se’n fan moltíssims: curses de muntanya, bicicleta,… O sigui, la gent surt a fer esport però l’excursionisme està un poquet “així”. Prova d’això és que a la Federació actualment, per primer any, hi ha més federats com a corredors de muntanya que com a excursionistes; això és una prova evident que el nivell excursionista va baixant.

Moltes gràcies i Molts d’anys!

Salut, i esperam que vengui qualcú!

Enguany, entre els actes per celebrar l’aniversari, durant les festes de Sant Antoni, organitzaren un fogueró i torrada al Parc Municipal. També han organitzat més actes com una xerrada sobre les torres de vigilància, la trobada del grup que es sol fer a Bonany i dia 18 de Juny celebraran la festivitat del patró dels excursionistes, Sant Bernat, amb una caminada que acabarà al Pla de Son Bou i al Pla de Son Joi, on s’arribarà per veure la sortida del sol i on hi haurà berenar per tothom, a més d’una missa. També vos deixam les excursions programades per aquest 2017. 

Digues la teva!