Vaja quina putada

que mos han fet acudir;

hagués valgut més dir

sa flower s’ha acabada,

que es poble l’ha llevada

i l’ha deixada morir.

S’ha acabat es discutir,

sa gent està emprenyada,

i a en Jordi li vull dir

gràcies per sa feinadaç!

la Vila t’has guanyada

per fer-la divertir.

*******

Avui per començar

jo ja l’he encetada

cada mes una vegada

ja vos toca bastar.

No convé embafar

que no és bona s’embafada,

crec que el bisbe l’ha agafada

per estar amb sa criada

que no volia contar

*******

Antes que em van comanar

de glosar jo ja en sabia,

per això fora mania

ho diré amb el cap clar:

no se qui governarà;

una cosa sí faria,

jo tots els ajuntaria

dins el forn les tancaria

que en «Torretes» les courà.

*******

Avui, sense fer renou,

a la revista faré costat

com una olla quan se cou

i tot queda confitat:

Vilafranca molt se mou

i ho tenim ben enquadrat

de l’Anzell fins es Cremat

de Son Ramon fins a Son Pou,

per sa fita que he posat

vilafranquers siau qui sou.

Digues la teva!