En la nostra secció de salut, començarem parlant sobre quelcom que ens interessa a tots, la sexualitat.

Què és la sexualitat?

Tots sabem que és la sexualitat, però ens pot resultar difícil definir-la. La vivim, la sentim, l’enyoram, en parlam, hi reflexionam i, moltes vegades, influeix en les nostres relacions amb els altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la sexualitat com un aspecte central de l’ésser humà al llarg de tota la seva vida i engloba el sexe, la identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. (parlarem de tots aquests aspectes en els propers articles de la nostra secció).

D’aquesta definició podem extreure que la sexualitat ens acompanya en totes les etapes de la nostra vida: des del naixement, fins a la vellesa. La sexualitat neix amb la persona, i es constitueix com una part integral de la seva personalitat. És una dimensió humana que abarca actituds, habilitats, coneixements i està íntimament lligada als valors i creences de cadascú.

El concepte de sexualitat ha anat variant al llarg de la història en funció de les cultures, les influències religioses i els canvis socials, entre d’altres factors. Pensau per un moment com varen poder viure les nostres padrines la sexualitat, i com la vivim nosaltres a dia d’avui.

Hi ha uns trets específics de la sexualitat humana, que hem de tenir en compte, i que es resumeixen en: la recerca del plaer i unes normes ètiques que restringeixen el moment, el tipus i les persones implicades en la relació sexual

Com ja hem assenyalat abans, des de que naixem tenim sexualitat. Com se sent, com es viu i com s’expressa la sexualitat forma part d’un procés d’aprenentatge i socialització, que es veurà influenciat per les experiències que hem anat interioritzant al llarg de la nostra infància. El nostre entorn més proper (la família, l’escola, els amics…), així com la societat i la cultura en què vivim, aniran omplint de continguts la nostra manera d’entendre i compartir la sexualitat. L’educació sexual rebuda tendrà una influència decisiva en les relacions sexuals posteriors. Aquesta educació sexual rebuda, contempla tan la formal (des de l’escola i/o d’altres professionals), com la no formal (la rebuda dins ca nostra, com expressions masclistes, repartiment de les tasques de la llar sexistes, parlar-se sense respecte, amb actituds de domini,…).

Així, l’expressió de la sexualitat tendrà un paper essencial en el desenvolupament com a persones, i s’anirà construint al llarg de tota la nostra vida.

És important remarcar que, quan parlem de sexualitat, no només ens referim a un instint biològic que serveix per a la reproducció o la unió sexual mitjançant el coit, sinó a una gran varietat de sensacions que estan integrades en la globalitat de la persona. Les relacions sexuals ens poden permetre la reproducció, però també l’expressió de sentiments d’enamorament, de tendresa, d’afecte, la satisfacció del desig i de l’impuls sexual, l’obtenció de plaer amb el contacte corporal, en definitiva, ens permet comunicar-nos amb l’altre. Comunicació mitjançant les carícies, els petons, les paraules, el contacte sensual; proporcionant una unió íntima, física i química entre dues persones, que permet gaudir i compartir emocions i sensacions.

El gaudir d’una bona salut sexual és un aspecte fonamental en el desenvolupament de la persona, aquesta facilita el creixement positiu a nivell emocional i afectiu, influint en la manera d’entendre i viure la vida. A més a més, la promoció d’una sexualitat sana, és una eina educativa per a la prevenció de conductes de risc en la població. Així, l’objecte d’aquest article és potenciar actituds i habilitats per a l’adopció de conductes sexuals més saludables i responsables.

M. de Lluc Bauzà

2 COMENTARIS
    • Moltes gràcies!
      I ja sabeu, aquesta secció també té per objecte ser un consultori sexològic. Si teniu preguntes, temes d’interès, reflexions, temes per tractar,… ens podeu enviar un mail i intentarem tractar-ho en propers articles.

Digues la teva!