Les democràcies liberals es caracteritzen per tenir un ampli ventall de drets individuals amb contraposició a unes quotes de participació molt baixes i limitacions en les decisions col·lectives. Tot i així, a Espanya han sorgit en els darrers anys, en contrast a aquest model, nous models que aposten per una democràcia més relacional i no tan gerencial.

Porreres és (o serà) un exemple d’això amb el camí que ha agafat amb el seu projecte de “Porreres Decideix”. Encara és aviat per xerrar-ne, però el fet és que ja està en procés de creació i compte amb representants de totes les formacions municipals.

El camí que emprèn Porreres no és innovador tot i no ser habitual a Mallorca, en tot cas no és res nou; a finals dels anys 80 a Porto Alegre (Brasil) ja es van dissenyar els primers pressupostos participatius, una de les eines més característica de participació ciutadana. Aquesta forma de participació es va estendre a altres llocs d’Amèrica llatina i d’allà a la resta del món. A l’Estat espanyol, on s’ha reproduït més aquesta eina (i la participació ciutadana en general) ha sigut a Catalunya.

Al Principat podem trobar diversos exemples de participació ciutadana: pobles com Celrà, que inclou en el seu Reglament Orgànic Municipal tot un apartat dedicat a la participació ciutadana, on es detallen tots els drets de la ciutadania en matèria de participació i elaboren uns pressupostos participatius a través d’assemblees cada any, entre d’altres processos participatius.

L’àmbit local és ideal per aplicar experiències participatives, ja que és l’àmbit més pròxim a la ciutadania i això facilita la interacció i el diàleg entre les institucions i els ciutadans. Aquestes experiències aporten, a part d’una major participació col·lectiva, una millora de la qualitat democràtica del govern local i una major transparència d’aquest, així com una major cohesió social al municipi.

Vilafranca té l’avantatge de ser un poble petit, i és en aquests on és fa més fàcil aplicar aquests tipus de projectes, ja que no impliquen una gran inversió de recursos. El que sí es necessita, però, és una gran implicació i esforç, en primer lloc per part de l’Ajuntament i en segon lloc per part de la pròpia ciutadania.

Quines coses podríem canviar a Vilafranca si tinguéssim un pla de participació? Doncs, per començar, una major informació del que fa l’Ajuntament amb els nostres diners; també la possibilitat de poder intervenir en aquest aspecte per poder dir si ens agrada o no, i quines són realment les coses que ens fan falta al municipi. A més, ens donaria la possibilitat de participar en els pressupostos i expressar les nostres necessitats, exposant allò que realment fa falta al poble i on volem que s’inverteixin els diners. En definitiva, la possibilitat de què la nostra veu importi cada dia i no un cop cada quadre anys, així com la oportunitat de què el nostre poble sigui el poble que volem.

Digues la teva!