ajunt

 

Fa unes setmanes, els doctors Ángeles Duran, Manuel Aguilera i Joan Matas del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez van presentar un informe sobre transparència a les Illes Balears centrat en 22 municipis majors de 10.000 habitants. Les dades, resultat de 50 indicadors dividits en: transparència i participació defineixen la situació actual i conviden a solucionar els errors per tal d’assolir el marc establert per la Llei de transparència 19/2013. La llei en qüestió obliga a publicar convenis, sous, pressuposts, subvencions, contractes i altres. La web municipal seria un espai perfecte per compartir la informació.

Les dades són dolentes que basta bé. Un 80% dels ajuntaments no arriba a l’aprovat i la mitjana és de 4,1. A Vilafranca, que per sort som un poble petit, hem evitat l’examen. No hi ha relació entre el color de qui governa i una millor gestió de la transparència. I segur que totes les candidatures dels ajuntaments proposaven al seu programa electoral una millor informació per a la ciutadania. La falta de transparència als ajuntaments ens hauria de preocupar, ja que com menor és la transparència major és la possibilitat de malversació de fons públics.

Exigir una millora de la transparència a les webs municipals no posa en qüestió la legalitat de la gestió municipal sinó que possibilita que persones interessades en algun tema relacionat amb la gestió pública, de qualsevol àmbit i a qualsevol nivell, trobin la informació necessària conservant l’anonimat gràcies a l’accés via internet de la pàgina web. La creació de la revista municipal hauria d’establir ponts entre l’activitat del consistori i el poble vilafranquer de manera que donàs a conèixer quin grau de transparència tenim a ca nostra: aprovat o suspès?

Digues la teva!